Atmosferik Sınır Tabaka Rüzgar Tünelimiz Hizmete Hazır

 

EDS Hava Uzay, TÜBİTAK “KOBİ Ar-Ge Destek Programı“ kapsamında sağlanan mali destek sayesinde, Türkiye’nin ilk ticari atmosferik sınır tabaka rüzgar tünelinin tasarım ve imalatını tamamlamıştır.  Tünelin, denizden esen rüzgardan, yoğun yapılaşmalı şehir merkezine kadar farklı satıh tiplerine uygun sınır tabaka karakteristiklerini benzetebilme kapasitesi ayrıntılı deneyler ile kanıtlanmıştır.  Bu sayede, rüzgar tünelimizde yapılacak deneylerin uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülmesi mümkün hale gelmiştir.

Atmosferik sınır tabaka rüzgar tüneli, yapılar üzerindeki rüzgar etkilerinin belirlenebilmesi için kullanılan başlıca deneysel araçtır.  İncelenmek istenen yapının uygun ölçekte bir modeli inşa edilerek rüzgar tünelinde teste tabi tutulur.  Test sırasında, yapının inşa edileceği yerde karşılaşılan rüzgar şartlarıyla uyumlu bir rüzgar ortamı oluşturulur.  Yapı modeli bu rüzgar ortamı içerisine yerleştirilerek, yapı üzerinde ve çevresinde yer alan yüzlerce noktadan gerekli ölçümler yapılır.  Bu ölçümler, rüzgar yüklerinin hesaplanması gerektiğinde kullanılacak olan basınç değerlerini, yaya konforu ve kirletici yayınımı gibi değerlendirmelerin yapılmasında kullanılacak olan yerel rüzgar hızı değerlerini içermektedir.

Rüzgar Mühendisliği disiplini, 1960’larda rüzgarın yapılar üzerindeki etkilerinin anlaşılması ve öngörülebilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkmış olup, meteoroloji, aerodinamik, yapısal dinamik, mukavemet gibi disiplinlerin ara kesitinde yer alan bir konumdadır.

Günümüzde, dünyada ve ülkemizde giderek artan yüksek, yoğun yapılaşma ile birlikte küresel ısınmanın getirdiği ekstrem rüzgar kaynaklı olaylar, kullanıcı konforu ve emniyetinin yanı sıra, ekonomik açıdan da mühendislik hesaplamalarına rüzgar etkilerinin olabildiğince hassas olarak dahil edilmesini gerektirmektedir.  Bu gereksinim, gelişmiş inşaat endüstrimizi bu güne kadar rüzgar mühendisliği konusunda ağırlıklı olarak yurt dışından hizmet sağlamak zorunda bırakmıştır.

Hayata geçirilen rüzgar tünelimiz sayesinde, endüstrimizin rüzgar mühendisliği konusunda bu güne kadar yurt dışından temin etmek zorunda kaldığı deneysel inceleme hizmetlerini, uluslararası standartlar ve belgeli kalite sistemimiz çerçevesinde, hızla ve güvenilir olarak sunma olanağı buluyoruz.

Fibrobeton A.Ş. Düzce tesislerinde yer alan tünelimiz, ilgili mimarlık ve mühendislik ekiplerinin proje ve eğitim amacıyla rahatlıkla ziyaret edebileceği bir konumdadır.  Rüzgar güvenliği ve konforu konusundaki en önemli paydaşlardan biri cephe elemanı üreticileridir.  Ülkemizdeki ve dünyadaki önde gelen cephe elemanı üreticilerinden birisiyle olan bu bağ yüksek sinerji potansiyeli de içermektedir.

Tünelimiz hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.